A FOST ORGANIZAT UN ATELIER DE LUCRU LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE DIN  REPUBLICA MOLDOVA

A FOST ORGANIZAT UN ATELIER DE LUCRU LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA


A FOST ORGANIZAT UN ATELIER DE LUCRU LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

On 5-7 September 2017, a 3 day-workshop on the reimbursement of medicinal products and medical devices has been organised at the Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova in respect of the Activity 4.1 “Expert missions about improving mechanisms to ensure availability and access”.

Între 5-7 Septembrie 2017, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost organizat un atelier de lucru cu tematica compensării produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale. Evenimentul a fost organizat în cadrul Activității 4.1. “Misiunile experților cu privire la îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a disponibilității și accesului”.

Experții pe termen scurt din Lituania, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Companiei de Asigurări în Medicină din Republica Moldova, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, dar și ai Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică “Nicolae Testemițeanu” s-au întrunit pentru a discuta aspecte legate de compensarea produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale.

În cadrul acestor ședințe, participanții au analizat criteriile pentru includerea produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale în sistemul de compensare, măsuri de limitare a costurilor, monitorizarea cheltuielilor, precum și subiecte aferente la rambursarea produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale.

Atelierul de lucru a fost moderat de către expertele de scurtă durată din Lituania dna. Gita Krukienė, dna. Vilma Meldžiukaitė și dna. Ieva Greičiūtė-Kuprijanov, care și-au împărtășit experiența și au răspuns la întrebările participanților. 

Ca rezultat al Activității, Beneficiarului îi va fi prezentat un raport pe marginea posibilităților de îmbunătățire a mecanismelor de asigurare a disponibilității și accesului, care va include un plan de acțiune referitor la sistemele de achiziții centralizate, stabilire a prețului și compensare, precum și de luare a deciziilor.