Activitatea de farmacovigilenţă

Activitatea de farmacovigilenţă


ACTIVITATEA DE FARMACOVIGILENŢĂ

(Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 348 din 26 mai 2014)

Nr. d/o Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Tariful, lei

24.

Evaluarea rapoartelor periodice actualizate privind siguranţa (RPAS sau PSUR)

1 dosar

2574

25.

Furnizarea de informaţii privind Rapoartele de cazuri suspecte la RA în funcţie de solicitări

1 cerere

58