Actualizare importantă a informațiilor de prescriere  privind profilul de siguranță al medicamentului Zelboraf (vemurafenib):  Risc de contractură Dupuytren și fibromatoza fascială palmară.

Actualizare importantă a informațiilor de prescriere privind profilul de siguranță al medicamentului Zelboraf (vemurafenib): Risc de contractură Dupuytren și fibromatoza fascială palmară.


Stimate profesionist din domeniul sănătății,
Compania farmaceutică Roche Products Limited SRL (denumită  în continuare Roche), dorește să vă informeze cu privire la următoarele:

Sumar

  • Au fost raportate cazuri de contractură Dupuytren și fibromatoza fascială palmară la administrarea Zelboraf. 
  • Majoritatea cazurilor au fost ușoare sau moderate ca severitate. Cu toate acestea, au fost de asemenea raportate cazuri severe, invalidante de maladia Dupuytren.
  • Contractura Dupuytren și fibromatoza fascială palmară trebuie sa fie manageriate folosind întreruperea temporară sau întreruperea tratamentului cu Zelboraf, așa cum este menționat în actualul prospect: Informații pentru utilizator.

Ajustări ale dozei

Managementul reacţiilor adverse sau al prelungirii intervalului QTc poate necesita reducerea dozei, întreruperea temporară şi/sau oprirea tratamentului (vezi tabelele 1 şi 2). Nu se recomandă ajustări ale dozei rezultând o doză mai mică de 480 mg de două ori pe zi.
În cazul în care pacientul prezintă carcinom cutanat cu celule scuamoase (cuSCC), se recomandă continuarea tratamentului fără modificarea dozei de vemurafenib.

Tabelul 1: Schima modificării dozei în funcţie de gradul oricăror EA

Grad (CTC-AE)(a)

Doza modificată recomandată

Grad 1 sau Grad 2 (tolerabil)

Menţineţi doza de vemurafenib la 960 mg de două ori pe zi

Grad 2 (intolerabil) sau Grad 3

 

Prima apariţie a oricărui EA de grad 2 sau 3

Întrerupeţi tratamentul pînă la gradul 0 – 1. Reluaţi administrarea cu doza de 720 mg de două ori pe zi (sau 480 mg de două ori pe zi dacă doza a fost redusă)

A 2-a apariţie a oricărui AE de grad 2 sau 3 sau persistenţa după întreruperea tratamentului

Întrerupeţi tratamentul pînă la gradul 0 – 1. Reluaţi administrarea cu doza de 480 mg de două ori pe zi (sau întrerupeţi permanent dacă doza a fost deja redusă la 480 mg de două ori pe zi)

A 3-a apariţie a oricărui AE de grad 2 sau 3 sau persistenţa după a 2-a reducere a dozei

Întrerupeţi permanent

Grad 4

 

Prima apariţie a oricărui EA de grad 4

Întrerupeţi permanent sau temporar tratamentul cu vemurafenib pînă la gradul 0 – 1.

Reluaţi administrarea cu doza de 480 mg de două ori pe zi (sau întrerupeţi permanent dacă doza a fost deja redusă la 480 mg de două ori pe zi)

A 2-a apariţie a oricărui EA de grad 4 sau persistenţa oricărui EA de grad 4 după prima reducere a dozei

Întrerupeţi permanent

(a) Intensitatea evenimentelor adverse clinice, clasificată conform Criteriilor de Terminologie Comună pentru Evenimente Adverse v4.0 (CTC-AE)

Într-un studiu de fază II, deschis, necontrolat placebo, la pacienţii cu melanom metastatic trataţi anterior a fost observată prelungirea intervalului QT dependentă de expunere. Managementul prelungirii intervalului QTc poate necesita măsuri specifice de monitorizare.

Tabelul 2:

Valoarea QTc

Doza modificată recomandată

QTc > 500 ms la momentul iniţial

Tratamentul nu este recomandat

Creşterea QTc atinge valori atît > 500 ms, cît şi o modificare > 60 ms faţa de valorile pretratament

Intrerupeţi permanent

Prima apariţie a QTc > 500 ms în timpul tratamentului şi modificarea faţa de valoarea pretratament rămîne > 60 ms

Întrerupeţi temporar tratamentul pînă cînd QTc scade sub 500ms.

Vezi măsurile de monitorizare la pct. 4.4.

Reluaţi administrarea cu doza de 720 mg de două ori pe zi (sau 480 mg de două ori pe zi dacă doza a fost deja redusă)

A 2-a apariţie a QTc > 500 ms în timpul tratamentului şi modificarea faţa de valoarea pretratament rămîne > 60 ms

Întrerupeţi temporar tratamentul pînă cînd QTc scade sub 500ms.

Vezi măsurile de monitorizare la pct. 4.4.

Reluaţi administrarea cu doza de 480 mg de două ori pe zi (sau întrerupeţi permanent dacă doza a fost deja redusă la 480 mg de două ori pe zi)

A 3-a apariţie a QTc > 500 ms în timpul tratamentului şi modificarea faţa de valoarea pretratament rămîne > 60 ms

Întrerupeţi permanent

Grupe speciale de pacienţi

Persoane vârstnice
Nu este necesară o modificare specială a dozei la pacienţii cu vârsta > 65 ani.

Insuficienţă renală
La pacienţii cu insuficienţă renală sunt disponibile date limitate. Nu poate fi exclus riscul de expunere crescută la pacienţii cu insuficienţă renală severă. Pacienţii cu insuficienţă renală severă trebuie atent monitorizaţi.

Insuficienţă hepatică
La pacienţii cu insuficienţă hepatică sunt disponibile date limitate. Deoarece vemurafenib este metabolizat la nivelul ficatului, pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată sau severă pot prezenta expunere crescută şi trebuie atent monitorizaţi.

Copii şi adolescenţi
Siguranţa şi eficacitatea vemurafenib la copii şi adolescenţi (< 18 ani) nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile.

Alţi pacienţi decât caucazieni
Siguranţa şi eficacitatea vemurafenib la alţi pacienţi decât caucazieni nu au fost stabilite. Nu există date disponibile
Roche este în strănsă colaborare cu autoritățile din domeniul sănătății pentru a actualiza informațiile despre produs și a reflecta riscul contracturii Dupuytren și fibromatozei palmare fasciale. Vă rugăm să consultați informația de însoțire pentru o discuție completă versus celorlalte riscuri  associate cu Zelboraf.

Apel la raportarea de reacții adverse
Este important să raportați orice reacții adverse suspectate asociate cu administrarea medicamentului Zelboraf 240 mg N8x7 comprimate filmate, către Agenția Medicamentului și Dispozitive medicale (www.amed.md),
În conformitate cu sistemul național de raportare.

Agenția Medicamentului și Dispozitive Medicale
Republica Moldova
Chișinău, MD-2028
Str. Korolenko 2/1
Tel.:+373 (22) 88-43-38
e-mail: farmacovigilenta@amed.md
www.amed.md

Notă
În Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor nu se regăsește produsul medicamentos Zelboraf, DCI – Vemurafenib.