Comunicat de presă

Comunicat de presă


 Expoziţia Internaţională Specializată "MoldMedizin & MoldDent"

Stimaţi colegi,

În perioada 7-10 septembrie curent, în incinta Centrului „Moldexpo” (pavilioanele: central, nr. 2, nr. 3, din str. Ghioceilor nr. 1), va avea loc Expoziţia Internaţională Specializată "MoldMedizin & MoldDent”, ediţia a XXII-a.

Expoziţia are menirea de a prezenta inovații din domeniul medicamentului, dar și de a contribui la dotarea instituţiilor medicale din ţară cu tehnologii şi tehnică performantă de diagnosticare şi tratament.

Evenimentul se desfăşoară cu susţinerea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi a asociaţiilor medicale profesionale. Deschiderea oficială a expoziției va avea loc la ora 11:00.

Pentru ridicarea nivelului profesional, Va invităm să participaţi la Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice”, care se va desfășura miercuri, între orele 09:30 și 14:30, în pavilionul nr.2.

Conferința va fi creditată cu 10 puncte EFC, confirmată prin certificate nominale, care se vor elibera la sfârșitul reuniunii. Pentru a beneficia de certificate, farmaciștii sunt rugați să se înregistreze la intrarea în pavilion, între orele 9:00 și 9:30.

 

Programul Conferinței științifico-practice:

“Actualități în domeniul medicamentului și activității farmaceutice”

Moderatori:

Nicolae CIOBANU, Decan Facultatea de Farmacie USMF” Nicolae Testemițanu”

Vladislav ZARA, Director General Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Maria COJOCARU-TOMA, Președinte Asociația Farmaciștilor din Republica Moldova

Subiecte:

•      Industria farmaceutică mondială: realizări, probleme şi ameninţări.

Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm. profesor universitar, catedra Farmacie socială, ”Vasile Procopişin”, USMF” Nicolae Testemițanu”

Valentina Buliga, lector universitar catedra Farmacie socială, ”Vasile Procopişin”, USMF” Nicolae Testemițanu”

Şchiopu Tatiana, asistent univeristar, catedra Farmacie socială, ”Vasile Procopişin”, USMF” Nicolae Testemițanu”

•      Oportunităţi şi particularităţi în implementarea regulilor de bune practice.

Maria Cojocaru-Toma, dr. farm. , conferenţiar universitar, Catedra de farmacognozie şi botanica farmaceutică USMF” Nicolae Testemițanu”, Preşedinte Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova

•      Medicamentul homeopat, principii de formulare şi tehnologii de fabricare.

Eugen Diug, dr. hab. şt. farm. profesor universitar, Şef Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF” Nicolae Testemițanu”

Nicolae Ciobanu, dr. şt. farm. conferenţiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF” Nicolae Testemițanu”

Diana Guranda, dr. şt. farm. conferenţiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF” Nicolae Testemițanu”

Octavian Diug, dr. hab. şt. farm., conferenţiar cercetător, Centrul Ştiinţific al Medicamentului

Cristina Ciobanu, dr. şt. farm. asistent universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF” Nicolae Testemițanu”

•      Actualităţi şi probleme în exercitarea activităţii farmaceutice.

Mihail Brumărel, dr. şt. farm. conferenţiar universitar, catedra Farmacie socială, ”Vasile Procopişin”, USMF” Nicolae Testemițanu”

Stela Adauji, dr. şt. farm, confereţiar universitar catedra Farmacie socială, ”Vasile Procopişin”, USMF” Nicolae Testemițanu”

Elena Chiţan, asistent universitar, catedra Farmacie socială, ”Vasile Procopişin”, USMF” Nicolae Testemițanu”

•      Modificări la Regulamentul cu privire la autorizarea medicamentelor de uz uman.

Valentina Lupaşcu, Şef Secţie autorizare medicamente şi suplimente alimentare, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

•      Beneficiile terapeutice ale Coptizinei.

Rodica Peredelcu, asistent universitar, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică, USMF” Nicolae Testemițanu”

•      Valenţele patrimoniului farmaceutic în Republica Moldova.

Tamara Cotelea, dr. şt. farm. conferenţiar universitar, Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică, USMF” Nicolae Testemițanu”

•      Antibioticele - între uz şi abuz.

Elizaveta Tentiuc, medic, Secţia farmacovigilenţă şi utilizarea raţională a medicamentelor, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

•      Raţionalizarea consumului de antibiotice în secţia reanimare a Institutului de Medicină Urgentă.

Emilian Bernaz, dr. şt. farm. conferenţiar universitar, farmacist clinician a Institutului de Medicină Urgentă

•      Practici de reglementare a circulaţiei medicamentelor: experienţa internaţională.

Anatolie Peschin, asistent universitar, catedra Farmacie socială ”Vasile Procopişin”, USMF ” Nicolae Testemițanu”

Zgîrcu Elena, asistent universitar, catedra Farmacie socială ”Vasile Procopişin”, USMF ” Nicolae Testemițanu”

Dogotari Liliana, dr. şt. farm. conferenţiar universitar, Anatolie Peschin, asistent universitar, catedra Farmacie socială ”Vasile Procopişin”, USMF ”Nicolae Testemițanu”

•  Noutăţi în terapia antianginoasă.

Sergiu Cerlat, dr. şt. med, asistent universitar, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică, USMF ”Nicolae Testemiţanu”.