A FOST ORGANIZATĂ A DOUA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR

A FOST ORGANIZATĂ A DOUA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR


A FOST ORGANIZATĂ A DOUA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR

Pe data de 20 iunie 2017, a fost organizată cea de-a doua ședință a comitetului director  a proiectului European Twinning “Consolidarea Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova în calitate de agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice” în scopul revizuirii progreselor din cadrul proiectului. 

Evenimentul a fost prezidat de către Dl. Vladislav Zara, Directorul General al Agenției Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova (AMDM), care a subliniat  importanța proiectului european Twinning care “oferă sprijin considerabil pentru Agenția Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova în procesul de consolidare a capacităților pentru aderarea la rețeaua europeană de agenții de reglementare în calitate de partener cu drepturi egale”.

Leaderii de proiect Dl. Gintautas Barcys, Dl. Dumitru Saghin, și Dl. Grzegorz Cessak, au accentuat implementarea eficientă și oportună a activităților proiectului și colaborarea bună dintre partenerii proiectului, fapt care a constituie baze solide pentru următorii pași în realizarea rezultatelor pozitive ale proiectului.

 Consilierul Rezident deTwinning , Dna. Anželika Oraitė, a prezentat informații  relevante referitoare la al doilea trimestrul de implementare a proiectului, și anume: 6 activități, cu implicarea a 30 experți pe termen scurt din Lituania și Polonia pe durata a 33 zile lucrătoare cu participarea a 150 experți din țara beneficiară.

În cel de-al doilea trimestru, 32 de angajați din cadrul AMDM au fost instruiți cu privire la cadrul normativ comunitar în domeniul medicamentelor și a dispozitivelor medicale. Suplimentar, 25 de angajați din cadrul AMDM au fost instruiți cu privire la aspecte de reglementare și evaluare a produselor medicamentoase.

În următoarele trimestre se planifică elaborarea SOP-urilor pentru autorizarea produselor medicamentoase, pregătirea raportului cu privire la posibilitățile de îmbunătățire a mecanismelor pentru asigurarea disponibilității și accesului, care la moment sunt în curs de elaborare.

De asemenea sunt în proces de pregătire o listă de corespondență a legislației naționale și a acquis-ului comunitar cu privire la produsele medicamentoase și dispozitivele medicale, precum și recomandările pentru îmbunătățirea legislației.

Pentru următorul trimestru este planificată implementarea a  8 activități în cadrul celor patru componente ale proiectului.

Următoarea ședință a comitetului director a fost planificată pentru data 12 Octombrie 2017.