A FOST ORGANIZATĂ A TREIA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR

A FOST ORGANIZATĂ A TREIA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR


A FOST ORGANIZATĂ A TREIA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR

Pe data de 12 Octombrie 2017, a fost organizată cea de-a treia ședință a comitetului director  a proiectului European Twinning “Consolidarea Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova în calitate de agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice” în scopul revizuirii progreselor din cadrul proiectului. 

Evenimentul a fost prezidat de către Dl. Vladislav Zara, Directorul General al Agenției Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova (AMDM), care a salutat participanții la ședința comitetului director și a subliniat importanța proiectului european care oferă suport consistent pentru angajații AMDM.

Dl. Dumitru Saghin, Leaderul de proiect din țara beneficiară și Vice Directorul AMDM a menționat faptul că proiectul european Twinning sprijină AMDM în stabilirea accesului la unele dintre cele mai importante instituții în domeniul medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în special Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM) și Agenția  Europeană a Medicamentelor. Dumnealui și-a exprimat  gratitudinea pentru instruirile organizate care ajută enorm la consolidarea capacităților angajaților  AMDM. 

Dl. Gintautas Barcys, leaderul de proiect și Directorul Agenției de Stat pentru Controlul Medicamentelor în subordinea Ministerului Sănătății din Lituania, și Dna. Magdalena Pajewska-Lewandowska din partea Dr. Grzegorz Cessak, Leader-ul Junior de proiect, Președintele Oficiului de Înregistrare a Produselor Medicamentoase, Dispozitivelor Medicale și Produse Biocide din Republica Polonia au accentuat cooperarea eficientă și angajamentele din partenerii proiectului.

Dl. Dumitru Parfentiev, Directorul General al Fondului Național de Asigurări în Medicină  the National Health Insurance Fund of Republica Moldova a mulțumit pentru implicarea experților din instituția pe care o conduce în cadrul activităților  proiectului Twinning, menționînd faptul că experiența împărtășită de către experții de scurtă durată din statele membre a fost foarte utilă pentru implementarea reformelor în domeniul compensării medicamentelor.

Consilierul Rezident deTwinning  Dna. Anželika Oraitė a prezentat informații  relevante referitoare la al doilea trimestrul de implementare a proiectului, și anume: 5 activități, cu implicarea a 12 experți pe termen scurt din Lituania și Polonia în cadrul a 33 zile lucrătoare cu participarea a mai mult de 60 experți din țara beneficiară.

În cel de-l treilea trimestru  experții pe termen scurt din Lituania au oferit consultări și recomandări în ceea ce privește stabilirea prețurilor și a compensării produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale. Drept urmare, în cadrul trimestrului următor al proiectului, va fi elaborat un Raport cu privire la posibilitățile de îmbunătățire a mecanismelor pentru asigurarea disponibilității și a accesului, precum și un Plan cu privire la sistemul centralizat de achiziții și stabilirea prețurilor și luarea deciziilor cu privire la compensare.

A mai fost realizată o revizuire a legislației naționale precum și analiza lacunelor și a neconcordanțelor cu acquis comunitar în ceea ce privește cadrul normativ referitor la produsele medicamentoase.

Au fost elaborate doua proceduri operaționale standard cu privire la autorizarea de plasare pe piața a produselor medicamentoase ținând cont de cele mai bune practici procedurale Europene și  standardele ISO.

A fost oferită asistență pentru AMDM pentru elaborarea și modificarea legislației naționale, documentelor aferente controlului calității medicamentelor și a procedurilor pentru atribuirea statutului de Laborator Oficial pentru Controlul Medicamentelor autorizat de  EDQM. În acest sens, au fost elaborate sau actualizate 20 documente.