A FOST ORGANIZATĂ PRIMA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR

A FOST ORGANIZATĂ PRIMA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR


A FOST ORGANIZATĂ PRIMA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR

Pe data de 4 aprilie 2017, a fost organizată prima ședință a comitetului director  a proiectului European Twinning “Consolidarea Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova în calitate de agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice”. Scopul acestui eveniment a fost revizuirea progreselor din cadrul proiectului și discutarea rezultatelor, dar și a dificultăților întîmpinate.  În cadrul ședinței comitetului director a proiectului a fost pus în discuție primul raport trimestrial pentru perioada  12.12.2016 – 31.03.2017.

Evenimentul a fost prezidat de către liderul de proiect  dl. Gintautas Barcys, Directorul Agenției de Stat pentru Controlul Medicamentelor în subordinea Ministerului Sănătății din Lituania,. În discursul său de salut, Dl. Barcys, a salutat participanții  și a subliniat importanța implementării proiectului. Dl. Barcys de asemenea a trecut în revistă progresele proiectul, menționând că toate activitățile au avut loc în conformitate cu Planul de Lucru al proiectului de Twinning și au fost finalizate cu succes.

Dl. Dumitru Saghin, leaderul de proiect, Vice Directorul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din  Republica Moldova a accentuat implementarea eficientă și oportună a activităților proiectului în perioada de raportare, fapt care a pus bazele pentru următorii pași în realizarea rezultatelor pozitive ale proiectului.

Dl. Grzegorz Cessak, Leader-ul Junior de proiect, Președintele Oficiului de Înregistrare a Produselor Medicamentoase, Dispozitivelor Medicale și Produse Biocide din Republica Polonia și-a exprimat gratitudinea pentru eforturile experților și pentru cooperarea lor fructuoasă, sprijinul în vederea consolidării medicamentelor, dispozitivelor medicale și a domeniului farmaceutic din  Republica Moldova conform standardelor Europene. Dumnealui a mai subliniat că pe durata implementării proiectelor și în contextul rezultatelor asumate, părțile din statele membre partenere își vor consolida eforturile în vederea întrunirii necesităților țării beneficiare în ceea ce privește ajustarea standardelor de reglementare, lucru pentru care vor rămîne părțile vor rămîne deschise pentru orice sugestii.

Consilierul Rezident de Twinning– Dna. Anželika Oraitė a prezentat  primul Raport trimestrial al proiectului, activitățile îndeplinite și rezultatele atinse. În discursul său, Dna. Oraitė a venit cu cele mai importante date statistice cu privire la implementarea proiectului în primul trimestru, și anume: 4 activități desfășurate, cu implicarea a 5 experți de scurtă durată din Lituania, dar și a leaderilor de proiect din statele membre și a consilierului rezident de Twinning pe durata a 23 de zile de lucru, cu participarea a 47 experți din țara beneficiară.

Activitățile desfășurate în primul trimestru s-au referit în mare parte la analizarea cadrului legal din  Republica Moldova, capacitățile instituționale și organizaționale ale angajaților din Agenția Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova, precum și elaborarea noilor sarcini pentru Laboratorul de Control al Calității întru consolidarea funcționării  Agenției Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova în domeniul produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale.

În cadrul ședinței au participat și reprezentanți ai instituțiilor partenere, cum ar fi Delegația UE în  Republica Moldova, Ambasada Lituaniei în Republica Moldova, Ambasada Poloniei în Republica Moldova, Ministerul Sănătății  din Lituania, Ministerul Sănătății  din  Republica Moldova, Cancelaria de Stat din Republica Moldova, Oficiul de Înregistrare a Produselor Medicamentoase, Dispozitivelor Medicale și Produse Biocide din Republica Polonia, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate din Republica Moldova, precum și alți  angajați ai Agenției Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova.

Următoarea ședință a comitetului director va avea loc pe data de 20 iunie 2017.