Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a finalizat elaborarea primului Plan Strategic de dezvoltare a instituției

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a finalizat elaborarea primului Plan Strategic de dezvoltare a instituției


PLANUL STRATEGIC


Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a finalizat elaborarea primului Plan Strategic de dezvoltare a instituției

Alinierea la standardele Uniunii Europene, eficientizarea activității, asigurarea sustenabilității financiare și extinderea competențelor de inspecție sunt doar câteva dintre obiectivele Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) incluse în primul Plan strategic de dezvoltare a instituției pentru anii 2020-2022. Documentul a fost elaborat la inițiativa directorului general cu suportul expertului Organizației Mondiale a Sănătății, Vesna Koblar. În paralel cu dezvoltarea Planului Strategic al AMDM, expertul OMS, Vesna Koblar acorda sprijin tehnic continuu în procesul de elaborare a proiectului Legii Medicamentului, în vederea armonizării acesteia cu prevederile legislației UE.

Planul strategic de dezvoltare a instituției pentru anii 2020-2022 vine să sprijine misiunea Agenției de a proteja sănătatea publică prin reglementarea eficientă a domeniului medicamentelor și al dispozitivelor medicale la toate etapele.

Zinaida Bezverhni, director general, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: „Planul Strategic a fost elaborat în contextul politicilor, al strategiilor de dezvoltare aprobate în sistemul de sănătate şi al necesităţilor de armonizare cu standardele europene şi internaţionale.

Inspirat din misiunea și viziunea instituției, documentul conturează pașii care trebuie întreprinși pentru a neutraliza decalajul dintre ceea ce reprezintă Agenția astăzi și ceea ce își propune să devină în viitor. Vom „construi” viitorul Agenției bazându-ne pe punctele forte și oportunitățile de evoluție, vom rezolva problemele cu care ne confruntăm și vom gestiona riscurile. Îmi exprim recunoștința față de toți cei care sunt și vor fi alături de noi în periplul nostru, a cărui destinație finală este realizarea viziunii și îndeplinirea misiunii noastre, pentru binele societății și al oamenilor care o formează.”


PLANUL STRATEGIC AMDM 2020


Primul plan strategic de dezvoltare a AMDM conturează „portretul” optim al instituției: o agenție profesionistă, eficientă, recunoscută la nivel național și internațional, a cărei activitate se axează pe principii precum responsabilitate (față de toate părţile interesate), transparență, flexibilitate, calitate, progres constant și integritate.

Documentul stabilește 5 obiective-cheie, care urmează a fi atinse în următorii 3 ani.

- Sporirea calității activității Agenției și recunoașterea acesteia la nivel național și internațional

- Eficientizarea activității Agenției

- Asigurarea sustenabilității financiare a Agenției

- Oferirea de sprijin pentru continuarea procesului de aliniere la standardele Uniunii Europene și cele internaționale

- Îmbunătățirea situației în două domenii: Managementul crizelor și planificarea continuității activității; Susținerea revenirii la Agenţie a competențelor de inspecție GxP.

Zinaida Bezverhni, „Am decis ca acest Plan strategic să acopere o perioadă de 3 ani (2020-2022), suficient de lungă pentru o viziune clară și suficient de scurtă pentru a cuprinde dinamica mediului în care ne desfășurăm activitatea. Suntem conștienți de numeroasele riscuri existente pe acest drum, dar sperăm că le vom identifica și gestiona corespunzător.”