AMDM a găzduit primul schimb de experiență în cadrul acordului de colaborare cu Centrul Național de Expertiză al Ministerului Sănătății din Ucraina

AMDM a găzduit primul schimb de experiență în cadrul acordului de colaborare cu Centrul Național de Expertiză al Ministerului Sănătății din Ucraina


AMDM a găzduit primul schimb de experiență în cadrul acordului de colaborare cu Centrul Național de Expertiză al Ministerului Sănătății din Ucraina

Procedura de autorizare a medicamentelor și evidența reacțiilor adverse sunt aspectele asupra cărora se va axa, în viitorul apropiat, cooperarea dintre Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) și instituția omoloagă din Ucraina – Centrul Național de Expertiză al Ministerului Sănătății. Directorul Centrului Național de Expertiză, Tatiana Dumenco și adjunctul său, Constantin Cuzmenco au dat curs invitației lansate de directorul general Zinaida Bezverhni și au sosit astăzi, 18 noiembrie 2019, în vizita oficială la AMDM.

Oficialii de la Kiev au avut o întrevedere cu șefii de departamente din cadrul AMDM, după care conducerea Centrul Național de Expertiză al Ministerului Sănătății din Ucraina a avut discuții separate cu șeful secției Finanțe, șeful secției Juridice, șeful Laboratorului pentru controlul calității medicamentelor, șeful Laboratorului Microbiologic, șefa secției Farmacovigilență și Studii Clinice și șeful secției Autorizare Medicamente.

Discuțiile s-au axat pe schimbul de experiență între experții ucraineni și moldoveni și familarizarea cu principiile de funcționare, procesele și tehnologii aplicate de AMDM în misiunea de a asigura populația cu medicamente sigure, eficiente și calitative.

Zinaida Bezverhni, director general, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: „Experiența Centrului Național de Expertiză al Ministerului Sănătății este relevantă pentru AMDM, având în vedere că Ucraina a aderat la Schema de Cooperare în domeniul Inspecţiei Farmaceutice (PIC/S) – un instrument internațional de îmbunătățire a cooperării în domeniul bunelor practici de fabricație (GMP) și distribuție (GDP), al bunelor practici clinice (GCP) și al bunelor practici de farmacovigilență (GVP) între autoritățile de reglementare și industria farmaceutică.

Republica Moldova este la etapa de preaderare la acestă rețea, prin urmare, specialiștii AMDM vor avea ocazia să se familiarizeze cu procesul de implementare a procedurilor PIC/S care vizează înregistrarea preparatelor farmaceutice și evidența reacțiilor adverse.”

La finele lui noiembrie, specialiștii din cadrul Secțiilor de Farmacovigilență și Autorizare Medicamente urmează să întreprindă o vizită similară la Kiev, iar colegii-omologi din Centrul de Expertiză vor participa în vizite de audit comune la Chișinău.