Anunţ

Anunţ


Întreruperea temporară a aprovizionării cu medicamentul Tygacil 50 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă (tigeciclină)

Ianuarie 2016

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

De comun accord cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (Romania) și compania Pfizer dorește să vă informeze cu privire la întreruperea temporară a aprovizionării cu medicamentul Tygacil 50 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă în România, ca urmare a 3 investigaţii în curs de desfăşurare, care au impact asupra eliberării loturilor de Tygacil. Aceste evenimente au determinat o întrerupere a comercializării Tygacil 50 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă de către Pfizer România începând cu data de 04 ianuarie 2016.

În timp ce investigaţiile pentru determinarea cauzelor care au dus la aceste evenimente sunt în curs de desfăşurare, datele verificate până în prezent nu indică niciun impact asupra calităţii, siguranţei sau eficacităţii medicamentului care există în prezent pe piața din România.

Compania Pfizer recunoaște importanța tigeciclinei și depune toate eforturile pentru reluarea cât mai curând posibil a aprovizionării furnizorilor de servicii medicale cu Tygacil 50 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

Compania Pfizer nu poate face recomandări specifice privind opțiunile de tratament alternative pentru Tygacil. În lipsa medicamentului Tygacil, profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să stabilească din punct de vedere clinic cea mai adecvată terapie pentru pacienţii lor.

Pentru compania Pfizer asigurarea siguranței pacientului și a calității medicamentelor sale este de cea mai mare importanță. Regretăm inconvenientul pe care acest eveniment îl poate crea pentru dumneavoastră și pentru pacienții dumneavoastră.

Aceste informații trebuie aduse la cunoștinta tuturor farmaciștilor și medicilor din instituția dumneavoastră.

N.B. Produsul medicamentos Tygacil  nu este înregistrat în Nomenclatorul de Stat din Republica Moldova.

Referinţă:

http://www.anm.ro/anmdm/med_farmaco_comunicari.html