Către solicitanţii Certificatului de Înregistrare a Medicamentului

Către solicitanţii Certificatului de Înregistrare a Medicamentului


          Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale în vederea conlucrării constructive şi excluderii divergenţelor care apar la etapa emiterii Certificatul de Înregistrarea al Medicamentului, solicită respectuos prezentarea Formularului- tip cu infromaţia care se va regăsi în Certificatul de Înregistrarea al Medicamentului. Formularul-tip se va prezenta la depunerea dosarului pentru înregistrare. Pentru toate produsele deja depuse, care se află în procedură de autorizare solicităm prezentarea suplimentară a acestuia.

Acesaţi Formularul tip