Raportarea reacţiilor adverse la medicamente înregistrează un trend ascendent

Raportarea reacţiilor adverse la medicamente înregistrează un trend ascendent


Raportarea reacţiilor adverse la medicamente înregistrează un trend ascendent

Numărul raportărilor privind reacţiile adverse ale pacienţilor la medicamente s-a dublat anul trecut, comparativ cu anul 2017, de la 566 la 970. Datele au fost prezentate joi, 11 aprilie, în cadrul conferinţei cu tema “Raportarea reacţiilor adverse la medicamente şi vigilenţa dispozitivelor medicale”, organizată de către AMDM.
Directorul general al AMDM, Vladislav Zara, a menţionat că rolul farmacovigilenţei este crucial în colectarea eficientă şi sistematizarea informaţiei privind reacţiile adverse la medicamente, iar, în ultimii doi ani, au fost întreprinse un şir de măsuri în vederea fortificării acestui sistem. „Deși produsele medicamentoase, înainte de plasare pe piaţă sunt evaluate în multiple studii clinice în vederea stabilirii eficacității și siguranței acestora, supravegherea siguranței medicamentelor la etapa postautorizare este foarte importantă. În acest sens, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a depus eforturi marcabile în fortificarea sistemului de farmacovigilenţă din Republica Moldova. Au  fost organizate instruiri cu specialiştii din domeniul sănătăţii  în vederea creşterii gradului de conştientizare a problemelor de farmacovigilenţă, au fost tipărite şi distribuite materiale cu informaţii despre modalităţile de raportare, iar numărul de telefon al Agenţiei pentru raportarea reacţiilor adverse este indicat pe fiecare instrucţiune a medicamentului”, a declarat Vladislav Zara.
http://amed.infoera.org/storage/posts/July2019/3.jpgCele mai multe cazuri au fost sesizate de către medici, apoi companii farmaceutice şi pacienţi. “Cele mai frecvente reacţii sunt la produsele antituberculoase, deoarece acestea sunt produse mai toxice. Următoarele grupe de medicamente, la care se raportează cele mai multe reacţii adverse, sunt vaccinurile şi antibacterienele", a explicat şefa secţiei farmacovigilenţă şi studii clinice AMDM, Lina Gudima.
Specialiştii AMDM încurajează pacienții și medicii să raporteze, deoarece astfel se contribuie la protejarea sănătăţii.
Totodată, AMDM a anunţat că s-a finisat procedura de inventariere a dispozitivelor medicale existente în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, datele fiind introduse în sistemul informaţional de management a dispozitivelor medicale (SIMDM).
„Sarcina sistemului de vigilență a dispozitivelor medicale este îmbunătățirea protecției sănătății și siguranței pacienților, a personalului medical și a altor utilizatori prin reducerea probabilității apariției incidentelor legate de utilizarea unui dispozitiv medical. Acest lucru poate fi realizat prin evaluarea incidentelor raportate și, acolo unde este cazul, diseminarea informațiilor care ar putea fi utilizate pentru a preveni astfel de incidente pe viitor sau pentru a atenua consecințele acestor incidente”, a explicat directorul general al AMDM, Vladislav Zara.
Autorităţile publice din domeniul sănătăţii au acces la acest sistem, monitorizând situaţia, inclusiv din punct de vedere a achiziţiilor publice. Astfel, potrivit informaţiei SIMDM, în 352 de instituţii medico-sanitare din ţară sunt utilizate 31 574 dispozitive medicale.