A DEMARAT MISIUNEA PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA FARMACOVIGILENȚEI PRIN CONTACTAREA COMUNITĂȚII MEDICALE ȘI FARMACEUTICE

A DEMARAT MISIUNEA PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA FARMACOVIGILENȚEI PRIN CONTACTAREA COMUNITĂȚII MEDICALE ȘI FARMACEUTICE


A DEMARAT MISIUNEA PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA FARMACOVIGILENȚEI PRIN CONTACTAREA COMUNITĂȚII MEDICALE ȘI FARMACEUTICE

În perioada 9-13 iulie 2018, a fost organizată prima misiune în cadrul Activității 2.5 “îmbunătățirea vigilenței prin contactarea comunității medicale și farmaceutice”, din cadrul  proiectului de Twinning finanțat de UE "Consolidarea Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova (AMDM) în calitate de agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice " “.

În decursul unei săptămâni, experții din Polonia au împărtășit experiența autorității competente în ceea ce privește campaniile referitoare la farmacovigilență, siguranță și comunicarea riscurilor, dar și a campaniilor informaționale.

În cadrul celor trei misiuni planificate, vor fi colectate informații referitoare la practicile naționale aferente raportării reacțiilor adverse, iar constatările vor fi utilizate pentru elaborarea recomandărilor pentru consolidarea sistemelor naționale de raportare a reacțiilor adverse. 

Vor fi organizate seminare suplimentare pentru a oferi asistență practică cu privire la modul de utilizare a recomandărilor și materialelor elaborate de experți, precum și la schimbul de cunoștințe și recomandări practice privind sistemele de colectare a reacțiilor adverse la medicamente.

Principalele rezultate ale acestei activități vor fi recomandările și criteriile pentru includerea pe lista medicamentelor pentru monitorizarea suplimentară, precum și elementele-cheie pentru promovarea rapoartelor ce vizează reacțiile adverse de către profesioniștii din sectorul public și din domeniul sănătății, care vor fi prezentate țării beneficiare.