A FOST ORGANIZATĂ A PATRA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR

A FOST ORGANIZATĂ A PATRA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DIRECTOR


Pe data de 11 Ianuarie 2018, a avut loc cea de-a patra reuniune a comitetului director al proiectului Twinning finanțat de UE “Consolidarea Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova în calitate de agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice”, cu scopul de a evalua rezultatele activităților implementate în cadrul proiectului, dar și pentru a stabili obiectivele pentru  2018.

În cadrul reuniunii au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Sănătății din Lituania,  Agenției de Stat pentru Controlul Medicamentelor în subordinea Ministerului Sănătății din Lituania, Oficiului pentru Înregistrarea Medicamentelor, Dispozitivelor Medicale și Produselor Biocide   din Polonia, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și a Protecției Sociale din Republica Moldova, Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova și a Companiei Naționale de Asigurare în Medicină din Republica Moldova.

Dl. Vladislav Zara, Directorul General al Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova  a prezidat evenimentul. În mesajul de salut, dl. Zara a menționat faptul că proiectul Twinning este implementat cu succes iar colaborarea dintre țările partenere este favorabilă. Lituania și Polonia au oportunitatea de a valorifica experiența pe care au acumulat-o  în procesul implementării reformei similare în țările dumnealor, în timp ce Republica  Moldova poate beneficia de pe urma unei expertize înalte a experților din țările membre ale Uniunii Europene.

Dl. Gintautas Barcys, Leaderul de proiect din Lituania și Directorul Agenției de Stat pentru Controlul Medicamentelor în subordinea Ministerului Sănătății din Lituania a menționat că în urma misiunilor desfășurate în Republica Moldova, experții din Lituania au elaborat Planul de Acțiune cu privire la sistemul de achiziții, stabilire a prețurilor și luare a deciziilor cu privire la compensare, care va fi transmis autorităților din țara beneficiară. În același timp, dl. Gintautas Barcys împreună cu dl. Jordi Rodriguez-Ruiz, Managerul de proiect din cadrul Delegației Uniunii Europene din Republica Moldova, au invitat Ministerul Sănătății, Muncii și a Protecției Sociale din Republica Moldova să stabilească un grup de lucru intern pentru a examina  documentele  elaborate de către partenerii de Twinning și pentru a implementa recomandările.

Dl. Grzegorz Cessak, Leader Junior de proiect, Președintele Oficiul pentru înregistrarea Medicamentelor, Dispozitivelor Medicale și a Produselor Biocide din Polonia Twinning Project pentru a implementa toate rezultatele și pentru a atinge obiectivele. În același timp, dintr-o perspectivă mai vastă, dumnealui a accentuat influența benefică a proiectului în domeniul sănătății publice, asupra precondițiilor pentru dezvoltarea durabilă și creșterea economică precum și apropierea  legislației naționale de actele comunitare, domenii care sunt menționate în acordul de asociere dintre UE și Republica Moldova.

Dl. Dumitru Saghin, Leader de proiect, Vice Director al Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova a accentuat cooperarea eficientă și angajamentele dintre partenerii de proiect. Dumnealui a menționat faptul că rezultatele proiectului sunt în curs de realizare, astfel încît către finele implementării proiectului, instituțiile naționale care beneficiază de pe urma activităților vor atinge un nivel similar precum instituțiile Europene.

Dna. Anželika Oraitė, consilierul Rezident de Twinning a prezentat cele mai importante informații ce vizează actualul trimestru, precum: 8 activități implementate cu participarea a 38 experți de scurtă durată din Lituania și Polonia, în cadrul a 48 zile lucrătoare și cu participarea a  64 experți din țara beneficiară. În total, 9 instituții naționale au fost implicate în activitățile proiectului  Twinning. A fost prezentat planul pentru următorul trimestru.

În cadrul perioadei de referință, experții de scurtă durată din Lituania au oferit consultări și recomandări cu privire la stabilirea prețurilor, compensare și achizițiile centralizate ale medicamentelor și dispozitivelor medicale. Ca urmare, a fost elaborat un Raport cu privire la posibilitățile de îmbunătățire a mecanismelor de asigurare a accesibilității și disponibilității, precum și un Plan cu privire la sistemul de achiziții centralizate și stabilire a prețurilor precum și procesului de luare a deciziilor referitor la compensare. Documentele vizate vor fi transmise instituțiilor beneficiare.

 A fost organizată o vizită de studiu în Lituania pentru 3 experți din cadrul AMDM, implicați în procedurile de autorizare a comercializării medicamentelor. Experții din țara beneficiară au fost instruiți cu privire la evaluarea primară și validarea dosarelor, evaluarea calității, siguranței și eficienței produselor medicamentoase, precum și cu privire la procedurile de gestionare și aprobare a variațiilor.

Au fost organizate câteva ateliere de lucru la  Chișinău. Experții din țara beneficiară au fost instruiți cu privire la clasificarea dispozitivelor medicale, calificarea și clasificarea dispozitivelor medicale și  IVDMD, precum și cu privire la stabilirea prețurilor, compensare și achiziții centralizate a medicamentelor și dispozitivelor medicale.

Au demarat elaborarea SOP pentru AMDM, precum și analizarea legislației naționale cu privire la promovarea produselor medicamentoase și procedurile de control inclusiv recomandări și planul de acțiune pentru îmbunătățirea domeniului.

Următoarea ședință a Comitetului Director a fost stabilită pentru  19 Aprilie 2018.