Aprobarea studiilor clinice

Aprobarea studiilor clinice


APROBAREA STUDIILOR CLINICE

(Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 348 din 26 mai 2014)
 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Tariful, lei
20.
Aprobarea studiilor clinice pentru medicamente pentru investigaţie clinică neautorizată pe plan mondial (substanţe noi). Fazele I-III
1 cerere
8511
21.
Aprobarea studiilor clinice pentru produse autorizate în Republica Moldova, utilizate conform RCP în vigoare. Faza IV
1 cerere
7111
22.
Aprobarea studiilor clinice pentru bioechivalenţă
1 cerere
7430
23.
Aprobarea amendamentelor privind protocolul/ medicamentul pentru investigaţie clinică
1 cerere
814