ATELIER DE LUCRU ĂN CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN DE TWINNING REGLEMENTARE PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE: UE ȘI REPUBLICA MOLDOVA

ATELIER DE LUCRU ĂN CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN DE TWINNING REGLEMENTARE PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE: UE ȘI REPUBLICA MOLDOVA


În zilele de 5 și 6 februarie 2019, la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova se va desfășura atelierul de lucru privind "Cadrul de reglementare a dispozitivelor medicale: UE și Republica Moldova", în cadrul Activității 1.2 "Instruirea personalului pe marginea cadrului European de reglementare pentru medicamente și dispozitive medicale" , ca parte din Proiectul de Twinning finanțat de UE.
Obiectivul acestei misiuni a experților este de a oferi a doua sesiune de instruire privind cadrul de reglementare pentru dispozitivele medicale. Evenimentul va fi prezentat în comun de către expertul din cadrul Oficiului pentru înregistrarea medicamentelor, dispozitivelor medicale și produselor biocide din Polonia și experții AMDM. La eveniment au fost invitați să participe reprezentanții instituțiilor publice de asistență medicală, producătorii locali și importatorii privați de dispozitive medicale.
Cursul va cuprinde, printre altele, informații privind directivele europene și Regulamentul privind dispozitivele medicale, legislația națională a Republicii Moldova privind dispozitivele medicale, rolul și obligațiile reprezentantului autorizat în UE, procedura de notificare a dispozitivelor medicale, precum și procedura de vigilență a dispozitivelor medicale în Polonia și Republica Moldova.
La finalul evenimentului, participanților le vor fi oferite certificate de instruire.
Obiectivul general al acestui proiect de twinning finanțat de UE este implementarea completă și corectă a acquis-ului UE în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale și pregătirea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova pentru aderarea la rețeaua agențiilor de reglementare din UE, drept partener egal.